Cloud Platform คือ

คลาวด์แพลตฟอร์ม คือชุดของทรัพยากรฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์ที่ช่วยให้สามารถบริการโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นในการจัดการโฮสต์ เรียกใช้แอปพลิเคชันและข้อมูลภายใต้สภาพแวดล้อมของการประมวลผลแบบคลาวด์

Cloud Platform คือ Read More »