IoT คืออะไร

Internet of Things (IoT) หมายถึงเครือข่ายที่เชื่อมต่อถึงกันของอุปกรณ์ที่ติดตั้งเซ็นเซอร์ ซอฟต์แวร์ ผ่านเครือข่ายอินเตอร์เนท ทำให้สามารถรวบรวมและแลกเปลี่ยนข้อมูลได้

อุปกรณ์เหล่านี้ ถูกเรียกว่า “อุปกรณ์อัจฉริยะ” ตัวอย่างเช่น เครื่องดูดฝุ่นอัจฉริยะ นาฬิกาอัจฉริยะ และระบบรักษาความปลอดภัยในบ้านอัจฉริยะ ข้อมูลที่รวบรวมโดยอุปกรณ์เหล่านี้สามารถใช้เพื่อให้ทำงานอัตโนมัติ ปรับปรุงประสิทธิภาพ และตัดสินใจอย่างชาญฉลาด

IoT ช่วยให้สามารถผสานรวมและสื่อสารอุปกรณ์และระบบได้อย่างราบรื่น ทำให้เกิดการใช้งานที่หลากหลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น การดูแลสุขภาพ การขนส่ง การผลิต และการเกษตร

iot ใกล้ตัวเรา

ตัวอย่างของระบบ IoT ใกล้ตัวเรา เช่น
ระบบบ้านอัจฉริยะ ภายในบ้านจะติดตั้งเซ็นเซอร์ต่างๆ เช่น เทอร์โมมิเตอร์ ระบบไฟแสงสว่าง แอร์ เครื่องดูดฝุ่น ตู้เย็น ทีวี และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ต สามารถควบคุมได้จากระยะไกลผ่านแอพสมาร์ทโฟนหรืออุปกรณ์อื่นๆ ตัวอย่างเช่น เราสามารถใช้แอปเพื่อปิดไฟหรือปรับอุณหภูมิเมื่อไม่อยู่บ้าน

รถยนต์ไฟฟ้า ภายในรถยนต์ติดตั้งเซ็นเซอร์และระบบต่างๆ เช่น เครื่องยนต์ เบรก ระบบนำทาง จะเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตและสามารถเข้าถึง ควบคุมได้จากระยะไกล เราสามารถใช้แอปสมาร์ทโฟนเพื่อตรวจสอบสถานะรถ ดูระดับน้ำมันเชื้อเพลิงหรือแรงดันลมยาง หรือเพื่อสตาร์ทเครื่องยนต์จากระยะไกล

IoT ยังสามารถใช้ในการเกษตร โดยสามารถใช้เซ็นเซอร์และอุปกรณ์อัจฉริยะอื่นๆ เพื่อตรวจสอบควบคุมการให้น้ำ อุณหภูมิ และปัจจัยอื่นๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเจริญเติบโตของพืชผล

ด้านการดูแลสุขภาพ สามารถใช้อุปกรณ์ IoT เพื่อตรวจสอบและติดตามสัญญาณชีพของผู้ป่วยและให้การดูแลผู้ป่วยทางไกล

ยังมีระบบ IoT อีกมากมายและคาดการณ์ว่า อุปกรณ์ IoT จะมีมากกว่า พันล้านล้านตัว การเติบโตอย่างต่อเนื่องของระบบ IoT ระบบอินเทอร์เน็ตในบ้านเรารองรับได้แค่ใหน เรามาเอาใจช่วยกันครับ

Scroll to Top